Ridefysioterapi

Ridning er for alle – God træning og behandling

Ridefysioterapi er en form for fysioterapi, hvor hesten indgår som behandlingsredskab.

Ved hjælp af hestens bevægemønster trænes patientens egne bevægemønstre, balance, muskelstyrke og den posturale kontrol.

Effekten af ridefysioterapi er stor. Varmen fra hesten kombineret med de konstante rytmiske bevægelser på hesteryggen giver mange gevinster.

Følelsen af frihed på hesteryg er desuden stor – især for gangbesværede. At komme ud i naturen på hesteryg er en fantastisk oplevelse.

Hvad er ridefysioterapi?

Behandling til hest, hvor følgende færdigheder forbedres:

 1. Balancen.
 2. Kroppens midterlinje sans.
 3. Vægtoverføring (forbedring af gangmønster og koordination).
 4. Muskelstyrken.
 5. Koordination.
 6. Finmotorikken.
 7. Afspænding af spastiske muskler.
 8. General styrkelse af kroppens muskler,
 9. Kontraktur forebyggelse (udspænding af korte muskler).
 10. Kropsbevidsthed.
 11. Postural kontrol (Hoved og kropskontrol).
 12. Vejrtrækningen.
 13. Blodcirkulationen.
 14. Forbedret sanse motorik.
 15. Sociale evner.

Hvordan foregår ridefysioterapi?

Ridefysioterapeuten vælger ud fra patientens handicap den hest der er bedst egnet, samt de nødvendige hjælpemidler.

Hesten skal passe i gangart, bredde, højde og rygsving til den enkelte patient således, at patienten får den meste optimale behandling

Patienten instrueres i at følge hestens bevægelse, for at træne og udvikle de nævnte færdigheder.

Ridefysioterapi foregår på hold med optil 5 deltagere.

Ridefysioterapeuten tilrettelægger behandlingen, herunder hvor mange hjælpere den enkelte patient har brug for.

Kan patienten ikke sidde alene på hesten, så vælges en hest der kan bære to personer og derved kan bagrytteren hjælpe patienten.

Har du behov for bagrytter må du ikke veje mere end 50 kg.

Der er sat en vægtgrænse på hvor meget vores heste kan klare.

Ingen af vores heste kan klare en rytter på over 100 kg, er du tungere end dette, kan vi desværre ikke tilbyde dig behandling.

Hvis vi er i tvivl om din vægt, og hvilken hest vi skal bruge til dig, kan du komme ud for at vi beder dig om at blive vejet hos os.

I ridefysioterapien træner vi på, at vores rytter bliver bevist omkring midtlinjen.

Det betyder, at vi til en vis grad accepterer, at rytteren sidder skævt, men dette skulle gerne kunne rettes gennem træning.

Hvis vi vurderer, at der ikke er mulighed for at rette op på ”skævheden”, og det belaster hesten for meget, vil vi tillade os at forkorte ridetiden, eller helt at afslutte behandlingsforløbet

Undervisningen varetages af vores ridefysioterapeut

Vores fysioterapeut og instruktører er alle uddannet til opgaven i ridefysioterapien med handicappede.

Vi kan derfor tilbyde både ridning og behandling til både børn og voksne i høj kvalitet.

Alle vores handicaphjælpere, har flere års erfaring med at hjælpe i ridefysioterapien.

På Kærbo har vi en dejlig lys ridehal, udendørsbane og ridestier, samt rytterstue med handicapvenlige toilet.

Hvem kan modtage ridefysioterapi?

Ridefysioterapi er en behandling, som kræver henvisning fra egen læge, og for de fleste vederlagsfri, når man har fået en henvisning.

Visse patientgrupper har dog egenbetaling.

Vederlagsfri behandling gives som regel til patienter under en af de nedenfor nævnte patientgrupper:

 • Personer med medfødte eller arvelige lidelser. F.eks. muskelsvind, rygmarvsbrok, spastiske lammelser mm.
 • Personer med erhvervede neurologiske lidelse. F.eks. Polio, dissemineret sclerose.
 • Personer med fysiske handicaps som følge af ulykke. Herunder para/tetraplegi efter læsion af rygmarven, større amputationer m.m.
 • Personer med nedsat led og/eller muskelfunktion, som følge af inflammatoriske gigtlidelser, f.eks. leddegigt m.m.
 • Blinde, svagtseende, folk med Downs, Cystiskfibrose og autisme kan opnå delvis betaling fra sygesikringen

Tal med din læge eller vores ridefysioterapeut

Har det vakt din interesse så kontakt Kærbo rideklub.

Mail: kaerborideklub@gmail.com

Tlf. 20 14 13 26 Gitte Eriksen