Bestyrelse og udvalg

Formand
Betina Brøndum Andersen
Tlf.: 27 33 05 01
betina@grampedersen.dk

Kasser
Gitte Eriksen
20141326
gitte-eriksen@mail.tele.dk

Joy Henriksen

Medlem

Mette Bøgevad

Sekretær